5 Jaar Aan Ervaring

GSWRX business innovators.

Over GSWRX

Eind 2015 is door een aantal ondernemers in Deventer het business innovatiecentrum De gasfabriek opgericht met een aantal doelen, waaronder:

 

  • Bewustwording creëren voor de ontwikkelingen van digitale technologie
  • Bedrijven en organisaties ondersteunen met het ontwikkelen van nieuwe, disruptieve,
    businessmodellen
  • Talentvolle jongeren opleiden binnen de diverse onderdelen van de digitale technologie
  • Ondernemerschap stimuleren

 

Centraal thema is de digitale technologie, de verzamelnaam voor technologieën als machine learning, artificial intelligence, augmented en virtual reality, blockchain en big data. Waarbij het niet gaat om de technologieën op zich maar om per thema te kijken welke technologieën ingezet kunnen worden om een praktische en pragmatische oplossing te bieden voor de te ontwikkelen nieuwe modellen.

Op het terrein van de oude gasfabriek aan de Zutphenseweg in Deventer (vandaar de naam!) is de afgelopen jaren een bloeiende campus ontstaan waar inmiddels meer dan 200 mensen dagelijks werkzaam zijn vanuit de ongeveer 60 bedrijven die er gehuisvest zijn.

 

Eind 2018 zijn de eigenlijke innovatieactiviteiten geconcentreerd binnen een aparte entiteit, GSWRX B.V. (spreek uit: Gasworx). GSWRX heeft inmiddels vele bedrijven ondersteund bij het nadenken over een nieuw businessmodel en ook meegewerkt aan de eerste stappen om de ideeën te valideren aan de hand van een proof-of-concept.

 

Daarnaast hebben we als GSWRX de afgelopen jaren in het kader van een startup-in-residence programma van de provincie Overijssel een platform ontwikkeld waarmee datagedreven en predictive wegenonderhoud kan worden uitgevoerd. Dit is inmiddels uitgegroeid tot de complete softwareoplossing Predictive Road Maintenance PRM. Met het PRM platform krijgen wegbeheerders in een overzichtelijke GIS-omgeving overzicht van de status van de door hen beheerde wegen op basis van verschillende databronnen. Deze bieden de basis om met behulp van machine learning modellen het complexe proces van onderhoudsplanning te ondersteunen. Uiteindelijk moet PRM uitgroeien tot een compleet assetmanagement platform AssetWRX.

Dat doen we als volgt:

INNOVATIESESSIES

Middels Kansrijke Innovatie Kringen (KIKs) en Quickscans kunnen onze innovators ontdekken waar binnen je organisatie en markt kansen liggen voor innovaties gedreven door nieuwe technologie. Bij een KIK bezoeken jij en je collega's de Gasfabriek, waar volgens een uniek concept op een radicaal divergente wijze gebrainstormd wordt over een tienjaarsvisie voor je bedrijf. Vanuit die stip op de horizon redeneren onze experts vervolgens terug: in een Quickscan onderzoeken we hoe je bedrijf nu stappen kan zetten om bij die visie uit te komen, en wat daarvoor nodig is.

Image
Image

PROOF-OF-CONCEPTS

Vaak wordt een Quickscan gevolgd door een Proof-of-Concept. In een kleinschalig experiment laten we zien wat de mogelijkheden zijn van nieuwe technologie. Zo kunnen we bijvoorbeeld dankzij de inzet van machine learning aantonen waar ondergrondse objecten zich bevinden op ondergrondse radarbeelden. Of kunnen we het gedrag van kippen herkennen op video. Door het kleinschalig te houden, ontdekt je de kracht van nieuwe technologie en ontstaat binnen je organisatie enthousiasme voor deze nieuwe stappen in de digitale wereld.

OPSCHALEN

Bij succes zien we vaak dat onze partners willen opschalen. GSWRX heeft in de loop der tijd een netwerk aan partners opgebouwd waar we mee samenwerken om de kleinschalige innovaties naar een hoger niveau te tillen. Samen met hen bouwen we door op proposities om ze samen met onze partners in de markt te zetten en verder uit te werken. Predictive Road Maintenance (PRM) en Underground Intelligence (UGI) zijn daar een voorbeeld van.

Image

Create A product first!

Create a product first please!