Het hoger onderwijs staat onder druk. Het aantal studenten dat deelneemt aan een hbo- of wo-opleiding groeit namelijk ieder jaar. Dat heeft als gevolg dat de werkdruk van met name het onderwijspersoneel groeit. Om te voorkomen dat er gewaardeerde arbeidskrachten uitvallen, moet er vandaag iets veranderen.

Docenten van de Universiteit Twente in Enschede ervaren met name een hoge werkdruk bij het nakijken van tentamens. Daar is bij sommige opleidingen het aantal deelnemende studenten in de loop van vijf jaar verveelvoudigd: van een tiental studenten tot enkele honderden. Het nakijkwerk voor tentamens georganiseerd door deze opleidingen is daarmee sterk toegenomen. Een aantal minuten per tentamen, vermenigvuldigd met het aantal studenten, leidt dan tot een forse impact op de werkdruk – die reeds hoog is.

GSWRX Business Innovators heeft in het verleden nauw samengewerkt met de Universiteit Twente bij het geven van gastcolleges over hoe nieuwe, exponentiële technologie zoals Machine Learning kan worden ingezet om processen anders in te richten. In het kader van deze samenwerking heeft de Universiteit Twente GSWRX begin 2020 uitgedaagd om mee te denken over en mee te werken aan een oplossing voor dit probleem.

Slim nakijken met EasyGrader

In een onderzoeksproject van de Universiteit Twente is namelijk het concept EasyGrader ontstaan. Met een tool die wordt verbonden aan de nakijksoftware die door de universiteit wordt gebruikt om digitaal tentamineren mogelijk te maken, wordt aan de docent een omgeving geboden om een tentamen slim na te kijken, ondersteund door slimme algoritmes.

Het uitgewerkte concept is in samenwerking met het BMS Lab van de Universiteit Twente ontwikkeld door GSWRX Business Innovators.

Dat werkt als volgt. Na het inloggen worden na te kijken tentamens automatisch geïmporteerd in de EasyGrader-interface. De docent kan vervolgens een tentamen selecteren alsmede een vraag die moet worden nagekeken. Vervolgens maakt de docent op basis van een scan van de antwoorden een inschatting van het aantal antwoorden dat een hoge ‘similarity’ heeft en dus veel op elkaar lijkt.

Deze schatting wordt door de docent ingevoerd en met één druk op de knop worden de antwoorden op basis van een door Machine Learning gedreven algoritme en de door de docent opgegeven schatting verwerkt in een aantal na te kijken groepen. Deze groepen kunnen vervolgens collectief door de docent worden nagekeken, waarna het cijfer en de feedback voor alle studenten tegelijkertijd wordt verwerkt. Uiteraard blijft het voor de docent mogelijk om tijdens het nakijken antwoorden te verplaatsen tussen groepen. Daarmee blijft de docent aan het roer van het nakijkproces.

Eerste resultaten bemoedigend

Inmiddels wordt de webapplicatie getest door docenten van de Universiteit Twente. De eerste resultaten zijn bemoedigend: in één test is het nakijken van één tentamen gereduceerd tot ongeveer een halve minuut, een aantal minuten winst per tentamen. Docenten die testen rapporteren bovendien dat de kwaliteit van het nagekeken werk niet onder lijkt te doen voor manueel nakijken. Daarmee is het doel van het experiment geslaagd. GSWRX Business Innovators kijkt uit naar de verdere ontwikkeling van EasyGrader en de samenwerking met de UT in andere projecten.

Bent u benieuwd hoe nieuwe technologie kan worden ingezet om processen binnen uw organisatie anders in te richten? De GSWRX Business Innovators denken graag met u mee 🚀