Predictive Road Maintenance, PRM, is een onafhankelijke softwaretool die wegbeheerders een objectief overzicht geeft van de actuele staat van het door hun beheerde wegenareaal. Deze volledige en geïntegreerde softwareomgeving ondersteunt de wegbeheerder met objectieve data voor een optimale onderhoudsplanning. PRM biedt een voorspellend vermogen voor datagedreven wegenonderhoud.

DE ACHTERGROND

Het uitgangspunt om PRM te ontwikkelen was het mogelijke oponthoud voor weggebruikers tot een minimum te reduceren en gelijktijdig de kwaliteit van het wegennet te vergroten. Door slim gebruik te maken van uiteenlopende databronnen kan PRM wegbeheerders bij een efficiënte planning van het wegenonderhoud optimaal ondersteunen.Het plannen van het wegenonderhoud in Nederland wordt gedaan op basis van data. De hoeveelheid data neemt echter enorm toe. Assetbeheerders hebben problemen om het overzicht te behouden en bronnen met elkaar te combineren. Kennis hieromtrent is schaars en het bijhouden van keuzes binnen assetmanagementsystemen omslachtig. Met PRM bieden wij een optimale softwareoplossing hiervoor.

DE SOFTWAREOPLOSSING PRM

Met Predictive Road Maintenance (PRM) hebben we een modern, schaalbaar en vooral onafhankelijke tool ontwikkeld waarin het bundelen van veel verschillende databronnen een goed overzicht van het wegareaal geeft en benodigde acties binnen het wegenonderhoud signaleert. Dit geeft de wegbeheerder alle vrijheid om met verschillende externe partijen samen te werken en toch alle relevante data bij elkaar te hebben om een goede planning te kunnen maken. Deze gegevens voeden automatisch de geïntegreerde machinelearning modellen, zodat de toekomstige planning op basis van steeds meer objectieve data stoelt.

WERKWIJZE

Als een datacockpit toont PRM per wegvak alle datastromen die beschikbaar zijn. PRM digitaliseert hiermee de verschillende analysestappen van deze datastromen. De inzichten – en met name de signaleringen – die per databron geïdentificeerd zijn, worden zichtbaar gemaakt in een multi agent based GIS systeem. Dat laatste wil zeggen dat de afzonderlijke wegdelen als meer of minder zelfstandige eenheden (agents) alle voor hen relevante data beheren. In deze datacockpit wordt, in samenspel tussen het systeem en de wegbeheerder, een altijd actuele wegenplanning gemaakt. Het systeem leert van de acties van de expert en daardoor steeds betere planningsvoorstellen doen. PRM kan de status van een weg alleen maar bepalen op basis van data uit mogelijk veel verschillende, zowel interne als externe, databronnen. Elke databron wordt eenmalig ingericht en de inhoud steeds geactualiseerd. De wegbeheerder bepaalt van welke databronnen zij gebruik wil maken en kan later databronnen toevoegen.

PLANNEN MET PRM

Het planningsbord van PRM is de tool waarin de wegbeheerder zijn datagestuurd onderhoud kan inplannen. In het planningsbord komen vanuit de verschillende databronnen schadebeelden binnen die door de beheerder worden ingepland op de korte of lange termijn. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen cyclisch onderhoud waarmee schade wordt verholpen én groot onderhoud waarbij de deklaag wordt vervangen. Het planningsbord biedt de mogelijkheid om de verschillende schadebeelden te combineren bij het plannen van de onderhoudsmaatregelen. In het planningsbord wordt een onderhoudshistorie opgebouwd.

VOORDELEN

PRM biedt als onafhankelijke, volledige en geïntegreerde softwaretool vele voordelen:

 

  • De software kan alle actueel beschikbare informatie uit uiteenlopende bronnen bundelen en inzichtelijk maken.
  • Zowel informatie van nu als vroeger is in één oogopslag zichtbaar. Benodigde acties worden direct gesignaleerd en visueel zichtbaar gemaakt.
  • Wegbeheerders krijgen ondersteuning bij de planning van wegenonderhoud door objectieve data.
  • Door een optimale planning is er minder oponthoud voor weggebruikers.
  • De kwaliteit van het wegennet wordt vergroot.
  • De kosten voor wegenonderhoud worden verlaagd.
  • PRM is een toekomstbestendige tool met een geavanceerd machinelearning model.
  • Door het voorspellend vermogen is datagedreven wegenonderhoud mogelijk.
  • PRM wordt verder ontwikkeld tot een compleet assetmanagementsysteem.

MEER INFORMATIE

Neem voor meer informatie contact op met Jeroen Bolhuis ( jeroen.bolhuis@gswrx.nl – +316 52264797) of Marcel Fortuin (marcel.fortuin@gswrx.nl – +316 5354 7742)

Create A product first!

Create a product first please!