GSWRX vindt privacy belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. In dit document beschrijven wij hoe we dat doen.

De persoonsgegevens die wij verwerken 

GSWRX verwerkt persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt omdat u gebruik wilt maken van onze diensten. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets vertellen over u of die we met u in verband kunnen brengen. Onderstaande persoonsgegevens (“de gegevens”) worden door GSWRX verwerkt:  

 

  • NAWgegevens  
  • Contactgegevens, zoals telefoonnummer, emailadres en uw IP-adres.  
  • Overige (persoons)gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door het contactformulier in te vullen op onze website of een profiel aan te maken in of een handeling te verrichten op een van onze applicaties.  
  • Gegevens over uw activiteiten op de door GSWRX ontwikkelde applicaties.  

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

We gebruiken deze gegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren, waaronder het gebruik van de door GSWRX ontwikkelde applicaties. Ook kunnen we uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze diensten, producten, actualiteiten en toekomstige ontwikkelingen. Tot slot kunnen we de gegevens gebruiken om uw gedrag op de website en in de app te analyseren om daarmee de functionaliteit te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op uw voorkeur.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

Als u gebruik maakt van een applicatie die ontwikkeld is door GSWRX, zal GSWRX uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en GSWRX. Na het beëindigen van de overeenkomst en het stopzetten van het account worden de gegevens na 3 maanden verwijderd.

Als u contact met ons opneemt via onze website, via email of welk ander kanaal dan ook, dan bewaren we de gegevens zolang als nodig is om het contact te onderhouden. Indien u geen prijs stelt op verder contact, kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen. Zie hieronder hoe u dat kunt doen.

Delen van gegevens met derden

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. Daarnaast verstrekt GSWRX de gegevens uitsluitend aan derden na uw uitdrukkelijke toestemming. GSWRX behoudt zich het recht voor om alle data van uw account te gebruiken voor onder andere analyses, onderzoek en verbetering van de door GSWRX geleverde diensten. U geeft – voor zover nodig – GSWRX toestemming om deze geanonimiseerde data te verwerken en te verstrekken aan derden.

Cookies

GSWRX kan gebruik maken van technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische en optimale werking van onze website en bevorderen uw gebruiksgemak door bijvoorbeeld het onthouden van uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@gswrx.nl. U ontvangt binnen 4 weken bericht van ons. Om er zeker van te zijn dat uw verzoek betreft kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy adviseren wij u dit via de KopieID app te doen en hiermee eenvoudig uw foto te anonimiseren en uw burgerservice-nummer (BSN) zwart te maken. Hierleest u hoe de KopieID app werkt.

Beveiliging

GSWRX heeft passende en adequate beveiligingsmaatregelen getroffen ter bescherming van de gegevens en onze systemen en applicaties. Wij zetten ons ook in om nieuwe veiligheidsupdates snel door te voeren op onze systemen.

Vragen of klachten

Heeft u vragen over ons privacy beleid dan helpen we u graag. Tevens kunt u voor vragen en/of het indienen van een klacht over het gebruik van de gegevens terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

 

Het spreekt voor zich dat wij eventuele klachten, mede ter behoud van de onderlinge relatie, graag zelf met u oplossen. U kunt ons bereiken via info@gswrx.nl. Wij nemen dan zo spoedig contact met u op.

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 1 september 2020.

Create A product first!

Create a product first please!