Naast het adviseren over nieuwe technologie en de frisse blik over toekomstbestendige businessmodellen hebben we inmiddels ook al enkele tools zelf ontwikkeld. Wij concentreren ons daarbij op het ontwikkelen van innovatieve platformsoftware voor de markt van (infrastructureel) assetmanagement. Door de data centraal te stellen en te laten delen met alle relevante belanghebbenden willen we deze markt transparant maken. Uiteindelijk zal ons Asset Data Platform ADP de centrale spil in deze ontwikkelingen worden. De eerste tools die we al ontwikkeld en in gebruik genomen hebben zijn Predictive Road Maintenace (PRM) en Underground Intelligence (UGI).

Predictive Road Maintenance

Predictive Road Maintenance Predictive Road Maintenance, PRM, is een onafhankelijke softwaretool die wegbeheerders een objectief

Create A product first!

Create a product first please!